Waterplanten

Een vijver zonder planten is als een gazon zonder gras. Waterplanten zorgen voor een gezond leefmilieu voor de vissen en geven een extra dimensie aan uw tuin. Sommige waterplanten zijn bijna onmisbaar in een vijver, andere zijn alleen voor een speciaal watermilieu geschikt. Met deze tips en met wat hulp van de specialisten in ons tuincentrum, maakt u een weloverwogen keus.

De beste planttijd voor waterplanten
De beste tijd hiervoor is april t/m juli. Dan is het aanbod ook het grootst. Is de vijver nieuw of opnieuw gevuld, laat het water dan eerst een paar dagen opwarmen.

Genieten van waterlelies
Waterlelies stellen speciale eisen. Plant ze op de juiste diepte: 80 cm voor normale soorten en 30 cm voor dwerglelies. Vermijd teveel schaduw en druppels van een fontein. Voor een mooie plant is ook voeding noodzakelijk.

Planten
De beste tijd om uw waterplanten te planten is mei-juni. Dan is het aanbod ook het grootst. Is de vijver nieuw of opnieuw gevuld, laat het water dan eerst een paar dagen opwarmen. Waterplanten zijn onder te verdelen in verschillende groepen die ieder hun eigen richtlijnen voor het planten hebben.

Drijfplanten
Drijvende waterplanten als waternoot, krabbescheer en waterhyacinten, zijn onmisbaar voor een gezond watermilieu. Sommige soorten zijn winterhard, andere moet u elk voorjaar vervangen.

Onderwaterplanten
Waterlelies zijn de bekendste vertegenwoordiger van deze groep. Houd de juiste plantdiepte aan, sommige waterlelies moeten diep staan (80 tot 100 cm), andere vragen om een diepte van 20 of 30 cm. Plant waterlelies in vijvermandjes, gevuld met speciale vijver-aarde en afgedekt met een laagje grind. Waterlelies hebben wel veel zon nodig.

Moerasplanten en oeverplanten
Voor de meest ondiepe vijvergedeelten en voor de oeverbegroeiing is de keuze enorm. Deze planten oefenen geen invloed uit op het watermilieu, dus u kunt zich puur door hun uiterlijk laten leiden. Op het plantenetiket kunt u lezen of ze in het water willen staan of liever in de vochtige grond langs de rand. Plant sterk woekerende soorten in mandjes om de wortels in toom te houden. Moeras- en oeverplanten vormen een geliefde schuilplaats voor kikkers en salamanders.

Zuurstofplanten
Deze bescheiden plantjes spelen een belangrijke rol bij de regulering van het leefmilieu in de vijver. Ze zuiveren het water en zorgen voor voldoende zuurstof. Waterpest, blaasjeskruid en andere zuurstofplanten koopt u in bosjes. In de diepere gedeelten van de vijver, laat u zo’n 4 à 5 bosjes per vierkante meter in het water zakken.