Vijvervissen

U kunt er altijd van uit gaan, dat de bij ons gekochte vissen gezond zijn!

Overzetten van nieuwe vijvervissen
Daarom hier enkele tips voor het overzetten van nieuwe vijvervissen:
- Breng nieuwe vissen altijd zo snel mogelijk naar huis.
- Vermijdt tijdens het transport extreme temperatuursverschillen (een goede transporttemperatuur is 12 à 18º C.
- Wen de vissen geleidelijk aan het nieuwe vijverwater. Gebruik daarvoor en schone plastic emmer en zet de vissen met het transportwater hier voorzichtig in over.
- Voeg gedurende een uur steeds iets vijverwater aan de emmer toe.
- Na nog eens een uur kunnen de vissen dan in de vijver los gelaten worden.
Observeer de nieuwe vissen de eerste weken dan ook zorgvuldig. Als U afwijkend gedrag, witte vlekken of stipjes constateert, behandel de vissen dan meteen met een bij ons verkrijgbaar medicijn. In het algemeen zijn de vissen welke u koopt jonge exemplaren. Deze jonge vissen hebben regelmatig, en goed voedsel nodig. Voer de vissen, als de temperatuur van het vijverwater 10º C of meer is, zeker 1 maal per dag. Goed gevoerde vissen zijn levendig, tonen de mooiste kleuren en zijn veel minder vatbaar voor ziektes.

Voeren
In veel vijvers is normaal al voldoende voedsel voor de vissen te vinden. Voer dus met mate. Voer nooit meer dan de vissen in een paar minuten kunnen opeten. Bij lage temperaturen niet voeren. Als u regelmatig op dezelfde tijd voert, krijgt u de vissen tam. Wij adviseren u te voeren met korrel- en vlokvoer. Eénmaal per dag voeren is genoeg. Met een speciale voederring kan je alle vissen op één plaats laten eten en ze meteen even controleren. Het voer dat na tien minuten nog niet is opgegeten, kan je beter weghalen. Teveel voer in het water verhoogt ook nog eens de kans op algvorming.